PDA

View Full Version : Ervaringen uitwisselensciurius
12-03-2011, 03:32 AM
Zijn er nederlandstalige gebruikers die ervaringen willen uitwisselen, meehelpen met de vertaling en andere nederlandstalige belangen behartigen?

Andries Mulder
02-01-2012, 03:57 PM
Ja, ervaringen uitwisselen lijkt me niet verkeerd, zolang we tenminste de internationale ervaringsuitwisseling niet verwaarlozen.
Ik weet niet hoeveel Deja Office gebruikers er in NL. zijn, maar internationaal heb je natuurlijk een veel grotere kans om een lotgenoot te vinden met dezelfde HW/SW configuratie.